Katarzyna Mojecka
Notariusz w Kielcach
Zadzwoń do nas
+48 536 022 017

Kancelaria Notarialna

Kancelaria Notarialna prowadzi wszelkie usługi notarialne dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób prawnych, spółek osobowych i kapitałowych. Każdego Klienta i każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Kancelaria Notarialna Notariusza w Kielcach Katarzyny Mojeckiej znajduje się w centrum Kielc, na pierwszym piętrze budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 38 lokal 2, obok Parkingu Wielopoziomowego (Parking Centrum) przy Placu Konstytucji 3 Maja (dwie minuty pieszo) oraz Urzędu Miasta oraz Rynku, blisko ul. Leśnej oraz ulicy Staszica.

Wejście do Kancelarii znajduję się w bramie po lewej stronie.

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku, w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 16:00.

Po wcześniejszym uzgodnieniu można umawiać czynności w innych terminach, także w sobotę oraz na godziny inne niż wskazane powyżej.

Ponadto Notariusz dokonuje czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz

Notariusz Katarzyna Mojecka ukończyła studia stacjonarne magisterskie jednolite na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2015 rozpoczęła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Warszawie, a następnie była aplikantem notarialnym w Izbie Notarialnej w Warszawie, pracując w wielu kancelariach notarialnych. W roku 2019 zdała egzamin notarialny.

Czynności Notarialne

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

  Notariusz dokonuje następujące czynności:
 • 1) sporządza akty notarialne;
 • 2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • 3) czynności związane z zarządem sukcesyjnym;
 • 4) sporządza poświadczenia;
 • 5) spisuje protokoły;
 • 6) sporządza protesty weksli i czeków;
 • 7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych;
 • 8) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 • 9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • 10) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • 11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów;

Opłaty U Notariusza

Informacje dotyczące dokonywanych czynności przeprowadzanych u notariusza w jego siedzibie, a także drogą telefoniczną i mailową udzielane są bezpłatnie.

Koszty czynności notarialnych ustalane są indywidualnie dla każdego klienta.

Opłaty notarialne regulowane są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składają się nie tylko taksa notarialna ale również podatki oraz opłaty sądowe, które Notariusz jako płatnik zobowiązany jest pobrać i przekazać do urzędu skarbowego i sądu.

  W przypadku czynności notarialnych, w których określona jest wartość przedmiotu wylicza się opłaty następująco:
 • do 3.000 zł - 100 zł
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Szczegóły dotyczące opłat notarialnych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
Notariusz Katarzyna Mojecka

Adres

ul. Henryka Sienkiewicza 38/2
25-507 Kielce

Godziny pracy

Poniedziałek, Czwartek 10:00 - 18:00
Wtorek, Środa, Piątek 9:00 - 16:00
Sobota 10:00 - 13:00

Kontakt

Telefon: +48 536 022 017
E-mail: katarzyna.mojecka@notariuszwkielcach.pl

Created by: NETSEC IT dla biznesu